Ana başlıklar

 • Endometriozis tanı ve sınıflaması
 • Endometriozis ilişkili pelvik ağrı
 • Endometriozis ve medikal tedavi
 • Endometriozis ve cerrahi tedavi
 • Cerrahi sonrası rekürrensin önlenmesi
 • Derin infiltratif endometriozis cerrahisinde cerrahi teknikler
 • Endometriozis ve infertilite
 • Endometrioziste fertilitenin korunması
 • Endometrioziste IVF sonuçları
 • Adenomyozis tanı yöntemleri
 • Adenomyozisli olgularda medikal tedavi
 • Adenomyozisin cerrahi tedavisi
 • Adenomyozisi önleyici yaklaşımlar
 • Adenomyozis ve infertilite ilişkisi

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER