140 Day 22 Hour 35 Minute 3 Second

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLDİRİ KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ

Bilimsel Bildiri ve Sunumlar

42. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi kapsamında, sözel ve poster sunumlar kabul edilecektir. Bildiriyi yükleyen sunum şekli için tercih bildirecektir. Ancak yüklenen bildirinin nihai sunum şekline bildirinin özellikleri ve program düzenine göre bilimsel komite karar verecektir.

Bildiri Gönderim Kuralları

Özetler online olarak bildiri sistemi üzerinden gönderilmiş olmalıdır. Sistem üzerinden gönderilmeyen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. Kabul edilmiş bildiri özetleri teslim edildikleri şekliyle basılacaklarından hatasız gönderilmiş olmalıdır.

KONGRE BİLDİRİ GÖNDERİMİ İÇİN SON TARİH: 6 MAYIS 2024

Bildiri Özeti için Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

 • Bildiri özetleri sisteme Türkçe olarak yüklenecektir.
 • Bildiriler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Bildiri yükleme sisteminde sunum tipi ve konu alt başlığı seçilecektir.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde, küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresi mutlaka yazılmış olmalıdır.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Bildiri başlığı kısa ve konuyu tanımlayıcı olmalıdır
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Giriş, yöntem, bulgular ve sonuç alt başlıkları olmalıdır.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 300 kelimeyi geçmemelidir.

Bu ilkelerle hazırlanmamış olan bildiri özetleri içeriğine bakılmaksızın değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Gönderim Esnasında Destek İçin:
E-mail: zeynepkamil@bosphorusmice.net

Önemli Tarihler