Bilimsel Program

Saat A salonu
  DERİN İNFİLTRATİF ENDOMETRİOZİS CERRAHİ KURSU
Salon:
Zeynep Sultan Salonu
08:30-09:00 Kahve İkramı
  Oturum Başkanları: Müşerref Banu YILMAZ
09:00-09:20 Laparoskopik pelvik anatomi
Ahmet KALE
09:20-09:40 DIE tanısında transvajinal ultrason kullanımı
Pelin ÖZDEMİR
09:40-10:00 Bağırsak tutulumunda DIE cerrahisi, cerrahi prensipler
Sami AÇAR
10:00-12:00 Canlı cerrahi (pre-op ultrason değerlendirmesi ile)
İlhan ŞANVERDİ
  SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
Salon: Zeynep Kamil Konferans Salonu
  Oturum Başkanları: Pınar Kumru, Elif TOZKIR
09:00-10:00 Bu bölümde kabul edilen sözlü bildiriler sunulacaktır
10:00-10:15 ARA
  Oturum Başkanları: Erbil ÇAKAR, Habibe AYVACI TAŞAN
10:15-11:15 Bu bölümde kabul edilen sözlü bildiriler sunulacaktır
Saat A salonu
08.00-08.30 Kayıt
08:30-09:00 Açılış konuşmaları
Konuşmacılar:
İlhan ŞANVERDİ, Kamil Özdil, Kemal Memişoğlu, Erhan Akdoğan, Cevdet Erdöl
  Oturum 1
Oturum Başkanları:
Cem FIÇICIOĞLU, Çetin KILIÇCI
09.00-09.20 Endometriozisin epidemiyolojisi ve patolojisi
Sultan Seren KARAKUŞ
09.20-09.40 Endometriozis ve beyin
Bülent TANDOĞAN
09.40-10.00 Endometriozis sınıflamasında yenilikler
Cem FIÇICIOĞLU
10:00-10:10 Tartışma
  Oturum 2
Oturum Başkanları:
İlhan ŞANVERDİ, Çağatay TAŞKIRAN
10:10-11:40 Canlı cerrahi
Mario MALZONI
  Oturum 3
Oturum Başkanları:
Hüsnü GÖRGEN, Hatice AKAY
11:40-12:00 DIE tanısı ve cerrahisi öncesi haritalamada transvajinal ultrason
Caterina EXACOUSTOS
12:00-12:20 Ultrason, bağırsak endometriozisi için birincil tanı tekniği ve cerrahi planlama aracı olmalıdır
Mathew LEONARDI
12:20-12:40 Endometriozis tanısında MRI'nın rolü nedir?
Hatice AKAY
12:40-12:50 Tartışma
12:50- 13:30 Öğle yemeği
  Oturum 4
Oturum Başkanları:
Umur KUYUMCUOĞLU, Fisun VURAL
13:30-13:50 Endometriozis ve KOK
Ertan SARIDOĞAN
13:50-14:10 Endometrioziste komorbiditeler
Erkut ATTAR
14.10-14:30 Endometriozise bağlı pelvik ağrının yönetimi
JUAN DIEGO VİLLEGAS
14:30-14:40 Tartışma
14:40-15:00 Kahve molası
  Oturum 5
Oturum Başkanları:
Faruk KÖSE, Murat NAKİ
15:00-15:20 Derin endometriozisin kanıta dayalı cerrahi tedavisi
Çağatay TAŞKIRAN
15:20-15:40 DIE cerrahisinde travmanın en aza indirilmesi ve cerrahi tedavi tekniği
Gernot HUDELIST
15:40-16:10 Endometrioma eksizyonunda over koruyucu cerrahi ve nüksün önlenmesinde ipuçları ve püf noktaları
Mete GÜNGÖR
16:10-16:30 Bağırsak endometriozisi nasıl yönetilir ?
Shailesh PUNTAMBEKAR
16:30-16:45 Tartışma
Saat A salonu
08.00-08.30 Oturum 1
Oturum Başkanları:
Selçuk ÖZDEN, Aktuğ ERTEKİN
09.00-09.20 Adenomyozis: Tanı ve Sınıflama
Gazi YILDIRIM
09.20-09.40 Adenomyozis tedavisinde tıbbi ajanların kullanımı için bir rehber
Resul KARAKUŞ
09.40-10.00 Adenomyozis ve fertiliteye etkisi
Belgin DEVRANOĞLU
10:00-10:20 Endometriozis tedavisinde sadece progestin tedavisi
Ebru ÇÖĞENDEZ
10:20-10:35 Tartışma
10:35-10:55 Kahve molası
  Oturum 2
Oturum Başkanları:
Fatih ŞENDAĞ, Nida BAYIK
10:55-11:15 Ultrason tanısı ve adenomyozis
Tina TELLUM
11:15-11:35 Adenomyozis tedavisinde HIFU ve RFA
Arif Serhan CEVRİOĞLU
11:35-11:55 Adenomyozis tedavisi sırasında histeroskopi ne zaman tercih edilmelidir?
Yücel KARAMAN
11:55-12:15 Adenomyozis cerrahi evreleme sistemleri ve sonuçları
Jason ABBOTT
12:15-12:30 Tartışma
12:30-13:15 Öğle yemeği
  Oturum 3
Oturum Başkanları:
Kenan SOFUOĞLU, Cem DEMİREL
13:15-13:35 Endometrioziste endometrial reseptivite
Şahin ZETEROĞLU
13:35-13:55 Tüp bebek tedavisi öncesi endometriozis ameliyatı ne zaman önerilmelidir?
Tayfun KUTLU
13:55-14:15 Endometrioziste ferilitenin korunması
Cem DEMİREL
14:15-14:35 Endometrioziste IVF sonuçları
Cem ÇELİK
14:35-14:50 Tartışma
14:50-15:10 Kahve molası
  Oturum 4
Oturum Başkanları:
Niyazi TUĞ
15:10-15:30 Endometriozisin neden olduğu kanser ve klinik etkileri
Farr NEZHAT
15:30-15:50 Pelvik Nöroanatomi: Endometriozis eksizyon sonuçlarını iyileştirmek için gerekli yol haritası
Gökhan KILIÇ
15:50-16:10 Genitoüriner endometriozisin laparoskopik/robotik tedavisi
Ali AKDEMİR
16:10-16:25 Tartışma
  Kapanış
ÖNEMLİ TARİHLER