Bilimsel Program

  Zeynep Kamil Konferans Salonu
  DERİN İNFİLTRATİF ENDOMETRİOZİS CERRAHİ KURSU
08:30-09:00 Kahve İkramı
  Oturum Başkanları: Müşerref Banu YILMAZ
09:00-09:20 Laparoskopik pelvik anatomi
Ahmet KALE
09:20-09:40 DIE tanısında transvajinal ultrason kullanımı
Pelin ÖZDEMİR
09:40-10:00 Bağırsak tutulumunda DIE cerrahisi, cerrahi prensipler
Sami AÇAR
10:00-12:00 Canlı cerrahi (pre-op ultrason değerlendirmesi ile)
İlhan ŞANVERDİ, Resul KARAKUŞ, Sami AÇAR
  Zeynep Sultan Salonu
  SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  Oturum Başkanları: Pınar Kumru, Elif TOZKIR
09:00-10:00 SS-01 - Kontrollü Ovaryen hiperstümilasyon tedaviler sonucu gelişen çoğul gebeliklerde multifetal redüksiyonlarda obstetrik sonuçlar
Veysel Toprak

SS-02 - HPV tip 16 ve 18 dışında yüksek riskli tiplere kolposkopi gerekir mi?
Yunus Emre Purut

SS-03 - Pandemide doğum yapan kadınların; gebelik, doğum, doğum sonrası dönem ve COVID-19 bilgi kaynakları
Pınar Kumru

SS-04 - Pandemide gebelerin rutin antenatal sağlık hizmeti alma durumu ve gebelik ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin endişeleri
Pınar Kumru

SS-05 - Batın İçi Bir Kitlenin Laparoskopik Olarak Batın Dışına Çıkarılmasında Farklı Bir Teknik
Eralp Bulutlar

SS-06 - Anormal uterin kanaması olanlarda estradiol valerat/dienogest ve levonorgestrel rahim içi araç kullanımının kanama miktarı ve uterin kan akımı bakımından karşılaştırılması
Gizem Kaplan

SS-07 - TOT ve TVT operasyonlarında üretral mobilite, meş lokalizasyonu ve cerrahi sonuçların karşılaştırılması
Mert Günaçtı

SS-17 - Ultrason kılavuzluğunda transfer sırasında embriyo depozitlerinin yerleştiği bölgelere göre gebelik oranları
Müstecep Kavrut

SS-09 - Evaluating the impact of coexistence of endometrial cancer and adenomyosis on survival outcome: a retrospective cohort study
Müjde Can Ibanoglu

SS-10 - Peripartum kadınların SARS CoV-2 aşısına bakış açısı ve aşılanma durumu: kesitsel bir çalışma
Çağla Yıldırım Varol

SS-11 - Kadın Sağlığında İnovatif Bir Ürün; Enfeksiyonu Tanılayan Kadın Pedi
Yeliz Doğan Merih

SS-16 - Kadın Sağlığında ve Endometriozisde Yapay Zekâ Teknolojisinin Kullanımı
Yeliz Doğan Merih

SS-25 - Covid-19 pandemisi süresince Kadın Hastalıkları ve Doğum kKiniğinde çalışan hekimlerin Covid-19 ve gebelik ile ilişkili bilgi durum değerlendirmesi
Ayşe Betul Albayrak Denizli
10:00-10:15 ARA
  Oturum Başkanları: Erbil ÇAKAR, Habibe AYVACI TAŞAN
10:15-11:15 SS-08 - İCSİ uygulanan 40 yaş altı düşük over rezervli hastalarda uzun protokol ve antagonist protokollerin karşılaştırılması
Mehmet Ağar

SS-12 - Tekrarlayan implantasyon başarısızlığı olan hastalarda, embriyo transferi öncesi atosiban kullanımının etkisinin değerlendirilmesi
Sabri Berkem Ökten

SS-14 - Gestasyonel diyabet tanısında 100 g oral glukoz tolerans testi üçüncü saat değerinin önemi
Nazan Tarhan

SS-15 - Endometriozis ile ilgili yapay zeka yöntemleri üzerine bir literatür değerlendirmesi
Ülkü Veranyurt

SS-18 - Endometriozis olgularında endometrial polip sıklığının değerlendirilmesi ve bunun endometriozis şiddeti ile ilişkisi
Naziye Gürkan

SS-19 - Virgin transseksüel erkeklerde gelenek laparaskopik histerektomi yöntemi ile total vajinal doğal orifis histerektomi yöntemi ile karşılaştırılması
Gülhan Elçi

SS-20 - Akut Batında Spontan Siklusta Heterotopik Gebelik Olgusu
Yusuf Başkıran

SS-21 - Polikistik Over Sendromlu hastalarda GnRH agonisti ile tetiklemenin oosit kalitesine ve tedavi sonuçlarına etkisi
Banu Yılmaz

SS-22 - Live birth rates in IVF cycles of women with endometriosis: fresh versus frozen embryo transfer
Müge Keskin

SS-23 - Birinci ve ikinci trimester gebelik terminasyonlarında konsepsiyon ürünü retansiyonu ve reküretaj
Reyyan Gökçen İşcan

SS-24 - Covid-19 pandemisi süresince Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde çalışan hekimlerin tutum ve psikolojik durumlarının değerlendirmesi
Özgür Aktaş

SS-26 - COVID-19 Pandemi Sürecinde Servikal Kanser ve Pap-Smear Test Açısından Sağlık İnanç Modeline Göre Kadınların Değerlendirilmesi
Hande Yağcan

SS-13 - Sakral sinir köklerini infiltre eden parametrial endometriozis: olgu sunumu
Elif Cansu Gündoğdu
Saat Zeynep Kamil Konferans Salonu
08.00-08.30 Kayıt
08:30-09:00 Açılış konuşmaları
Konuşmacılar:
İlhan ŞANVERDİ, Kamil Özdil, Kemal Memişoğlu, Erhan Akdoğan, Cevdet Erdöl
  Oturum 1
Oturum Başkanları:
Cem FIÇICIOĞLU, Çetin KILIÇCI
09.00-09.20 Endometriozisin epidemiyolojisi ve patolojisi
Sultan Seren KARAKUŞ
09.20-09.40 Endometriozis ve beyin
Bülent TANDOĞAN
09.40-10.00 Endometriozis sınıflamasında yenilikler
Cem FIÇICIOĞLU
10:00-10:10 Tartışma
  Oturum 2
Oturum Başkanları:
İlhan ŞANVERDİ, Çağatay TAŞKIRAN
10:10-11:40 Canlı cerrahi
Mario MALZONI
  Oturum 3
Oturum Başkanları:
Hüsnü GÖRGEN, Hatice AKAY
11:40-12:00 DIE tanısı ve cerrahisi öncesi haritalamada transvajinal ultrason
Caterina EXACOUSTOS
12:00-12:20 Ultrason, bağırsak endometriozisi için birincil tanı tekniği ve cerrahi planlama aracı olmalıdır
Mathew LEONARDI
12:20-12:40 Endometriozis tanısında MRI'nın rolü nedir?
Hatice AKAY
12:40-12:50 Tartışma
12:50- 13:30 Öğle yemeği
  Oturum 4
Oturum Başkanları:
Umur KUYUMCUOĞLU, Fisun VURAL
13:30-13:50 Endometriozis ve KOK
Ertan SARIDOĞAN
13:50-14:10 Endometrioziste komorbiditeler
Erkut ATTAR
14.10-14:30 Endometriozise bağlı pelvik ağrının yönetimi
JUAN DIEGO VİLLEGAS
14:30-14:40 Tartışma
14:40-15:00 Kahve molası
  Oturum 5
Oturum Başkanları:
Vedat ATAY, Murat NAKİ, Petek Feriha Uzuner
15:00-15:20 Derin endometriozisin kanıta dayalı cerrahi tedavisi
Çağatay TAŞKIRAN
15:20-15:40 DIE cerrahisinde travmanın en aza indirilmesi ve cerrahi tedavi tekniği
Gernot HUDELIST
15:40-16:10 Endometrioma eksizyonunda over koruyucu cerrahi ve nüksün önlenmesinde ipuçları ve püf noktaları
Mete GÜNGÖR
16:10-16:30 Bağırsak endometriozisi nasıl yönetilir ?
Shailesh PUNTAMBEKAR
16:30-16:45 Tartışma
Saat Zeynep Kamil Konferans Salonu
08.00-08.30 Oturum 1
Oturum Başkanları:
Selçuk ÖZDEN, Aktuğ ERTEKİN
09.00-09.20 Adenomyozis: Tanı ve Sınıflama
Gazi YILDIRIM
09.20-09.40 Adenomyozis tedavisinde tıbbi ajanların kullanımı için bir rehber
Resul KARAKUŞ
09.40-10.00 Adenomyozis ve fertiliteye etkisi
Belgin DEVRANOĞLU
10:00-10:20 Endometriozis tedavisinde sadece progestin tedavisi
Ebru ÇÖĞENDEZ
10:20-10:35 Tartışma
10:35-10:55 Kahve molası
  Oturum 2
Oturum Başkanları:
Fatih ŞENDAĞ, Nida BAYIK
10:55-11:15 Ultrason tanısı ve adenomyozis
Tina TELLUM
11:15-11:35 Genitoüriner endometriozisin laparoskopik/robotik tedavisi
Fatih ŞENDAĞ
11:35-11:55 Adenomyozis tedavisi sırasında histeroskopi ne zaman tercih edilmelidir?
Yücel KARAMAN
11:55-12:15 Adenomyozis cerrahi evreleme sistemleri ve sonuçları
Jason ABBOTT
12:15-12:30 Tartışma
12:30-13:15 Öğle yemeği
  Oturum 3
Oturum Başkanları:
Kenan SOFUOĞLU, Cem DEMİREL
13:15-13:35 Endometrioziste endometrial reseptivite
Şahin ZETEROĞLU
13:35-13:55 Tüp bebek tedavisi öncesi endometriozis ameliyatı ne zaman önerilmelidir?
Tayfun KUTLU
13:55-14:15 Endometrioziste ferilitenin korunması
Fırat TÜLEK
14:15-14:35 Endometrioziste IVF sonuçları
Cem ÇELİK
14:35-14:50 Tartışma
14:50-15:10 Kahve molası
  Oturum 4
Oturum Başkanları:
Niyazi TUĞ, Faruk KÖSE
15:10-15:30 Endometriozisin neden olduğu kanser ve klinik etkileri
Farr NEZHAT
15:30-15:50 Pelvik Nöroanatomi: Endometriozis eksizyon sonuçlarını iyileştirmek için gerekli yol haritası
Gökhan KILIÇ
15:50-16:10 Adenomyozis tedavisinde HIFU ve RFA
Arif Serhan CEVRİOĞLU
16:10-16:25 Tartışma
  Kapanış
ÖNEMLİ TARİHLER