140 Day 22 Hour 35 Minute 3 Second

Bilimsel Program

SAATLER ANA SALON
09:00 - 10:15 GEBELİKTE UTERUS
Oturum Başkanı:
Umur Kuyumcuoğlu, Deniz Şimşir, Nazan Tarhan
09:00 - 09:15 Postpartum kanamanın cerrahi yönetimi
Önder Tosun
09:15 - 09:30 PAS spektrumu - cerrahi yönetim
Mehmet Baki Şentürk
09:30 - 09:45 Serklaj teknikleri
Resul Karakuş
09:45 - 10:00 Sezaryeni komplike hale getiren uterin patolojiler - zor sezaryen
Sadık Şahin
10:00 - 10:15 Tartışma
10:15 - 10:45 AÇILIŞ TÖRENİ
10:45 - 11:30 KAHVE MOLASI
11:30 - 12:30 CANLI CERRAHİ | V-NOTES CERRAHİSİ
Moderatör:
Emre Mat, Niyazi Tuğ, Erdal Eskiçırak
Cerrahlar: Çetin Kılıççı, Resul Karakuş
12:30 - 13:00 KONFERANSLAR
12:30 - 12:45 KONFERANS 1: Rahmimizle ilgili, psikolojik ve zihinsel ön kabulümüzün prenetal dönem ve doğumlarımız üzerindeki etkisi: RAH'MİN İZİ
Gülay Aydoğmuş
12:45 - 13:00 KONFERANS 2: Kime, hangi oral kontraseptif?
Berna Dilbaz
13:00 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:15 JİNEKOLOJİDE UTERUS
Oturum Başkanları:
Mustafa Eroğlu, Aktuğ Ertekin, Ahmet Çetin
14:00 - 14:15 Adım adım laparoskopik histerektomi
Mesut Polat
14:15 - 14:30 Adım adım vajinal histerektomi
Selçuk Özden
14:30 - 14:45 Myoma uteri ve adenomyoziste cerrahi
Gazi Yıldırım
14:45 - 15:00 AUK'da cerrahi yönetim
Turhan Aran
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 16:30 ONKOLOJİDE UTERUS-1
Oturum Başkanları:
Orhan Ünal, Akif Alkan, Kemal Altınkaş
15:15 - 15:30 EİN'de güncel tedavi
Ayşe Gürbüz
15:30 - 15:45 Endometrium kanserinde sınıflamada ne değişti?
Ateş Karateke
15:45 - 16:00 Endometrium kanserinde cerrahi yönetim
Selçuk Ayas
16:00 - 16:15 Endometrium kanserinde yeni moleküler sınıflamaya göre tedavi
Hamdullah Sözen
16:15 - 16:30 Tartışma
16:30 - 17:00 KAHVE MOLASI
17:00 - 18:00 PANEL: IVF SİKLUSLARINDA ENDOMETRİUM HAZIRLIĞI VE TEKRARLAYAN İMPLANTASYON BAŞARISIZLIĞI
Moderatörler:
Cem Fıçıcıoğlu, Tayfun Kutlu
Panelistler: Recai Pabuçcu, M. Cihat Ünlü, Erol Tavmergen, Cem Demirel
SAATLER ANA SALON SAATLER ZEYNEP SULTAN SALONU
09:00 - 10:15 KONJENİTAL İÇ GENİTAL ANOMALİLERİNİN PRENATAL TANISI VE POSTNATAL YAKLAŞIM
Oturum Başkanları:
Oya Demirci, Mustafa Başbuğ, Erbil Çakar
09:00 - 10:15 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 1
Oturum Başkanları:
Ayşe Doğru, Betül Albayrak

PROGRAMI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
09:00 - 09:15 Konjenital iç genital sistem anomalilerinin prenatal ultrasonografik bulguları ve ayırıcı tanılar
Lütfiye Uygur
09:15 - 09:30 Konjenital iç genital sistem anomalilerinde postnatal yaklaşım ve cerrahi müdahale
Ayşenur Celayir
09:30 - 09:45 Hidrometrokolposlu dört olgunun prenatal ultrason bulguları ve postnatal cerrahisi
Oya Demirci - Olga Devrim Ayvaz
09:45 - 10:00 Uterin anomaliler ve gebelik
Resul Arısoy
10:00 - 10:15 Tartışma
10:15 - 10:45 KAHVE MOLASI 10:15 - 10:45 KAHVE MOLASI
10:45 - 12:00 ÜROJİNEKOLOJİDE UTERUS
Oturum Başkanları:
Fuat Demirci, Çetin Çam, Savaş Kanbur
10:45 - 12:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 2
Oturum Başkanları:
Özgür Aktaş, Zuhal Dinç

PROGRAMI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
10:45 - 11:00 Uterin prolapsusta vajinal yaklaşım
Reyyan Gökçen İşcan
11:00 - 11:15 Uterin prolapsusta abdominal yaklaşım
Kemal Özerkan
11:15 - 11:30 Uterin prolapsus cerrahisinde eş zamanlı histerktominin başarıya etkisi
Berna Haliloğlu Peker
11:30 - 11:45 Uterin prolapsusta V-notes cerrahisi
Eralp Bulutlar
11:45 - 12:00 Tartışma
12:00 - 12:30

UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Resul Karakuş, Yasemin Yakut
Hamilelikte mide bulantısı Burak Güler
12:30 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ 13:00 - 13:15 HEMŞİRELİK PROGRAMI AÇILIŞ KONUŞMALARI
13:30 - 15:00 İNFERTİLİTE-2 HİSTEROSKOPİ ve UTERUS
Oturum Başkanları:
Özlem Moraloğlu Tekin,  Semra Kayataş Eser, Müşerref Banu Yılmaz
13:15 - 13:45 KONFERANS
Oturum Başkanları:
Nevin Hotun Şahin, Resul Karakuş
13:30 - 13:45 Üreme sisteminde mikrobiyota
Oya Gökmen
  Kadın Sağlığında Uterus Bilgeliği
Gülay Ratfisch
13:45 - 13:55 IVF’de uterusun değerlendirilmesinde 3D ve 4D ultrasonografi
Müstecep Kavrut 
14:00-15:00 UTERUS SORUNLARINA GENEL BAKIŞ
Oturum Başkanları:
Ümran Oskay, Nazmiye Yürekli
13:55 - 14:15 İnfertil hastada dismorfik uterus, unterin septum ve intrauterin adezyonlara yaklaşım
Bülent Urman
14:00 - 14:15 Endometrioziste kanıt temelli uygulamalar
Ayşe Gül Yazmacı Bursa
14:15 - 14:45 Video sunumlar ve Tartışma
Hüsamettin Uslu
Selçuk Selçuk
Yeşim Akdemir
Güvenç Karlıkaya
Gizem Boz İzceyhan
14:15 - 14:30 Perinatal dönemde uterus
Feride Yiğit
14:30 - 14:45 Uterusun malign hastalıkları ve hemşirelik yaklaşımı
Kerime Derya Beydağ
14:45 - 15:00 Tartışma
14:45 - 15:00 IVF'te güncel uterin uygulamaların doğruları - yanlışları
Bahar Uslu
   
15:00 - 15:30 KAHVE MOLASI 15:00 - 15:30 KAHVE MOLASI
15:30 - 16:45 UTEROPLASENTAL YETMEZLİK VE KLİNİK SONUÇLARI
Oturum Başkanları:
Bülent Tandoğan, Mehmet Uludoğan, Pınar Kumru
15:30 - 16:15 UTERUS SORUNLARINA YAKLAŞIMDA TEKNOLOJİK GELİŞMELER
Oturum Başkanları:
Yeliz Doğan Merih, Elif Özer Ekiz
15:30 - 15:45 Fetal gelişim kısıtlılığı: Tanıdan ayırıcı tanıya ve doğumun zamanlamasına kapsamlı bakış
Mucize Eriç Özdemir
15:30 - 15:45 Önleyici yaklaşımlar ve bakım sürecinde teknolojik gelişmeler
Dilek Çoşkuner Potur
15:45 - 16:00 Preeklampsi: Tanı, tedavi ve izleme stratejileri
Zeki Şahinoğlu
15:45 - 16:00 Tanı ve tedavi yöntemlerinde teknolojik gelişmeler
Aytül Sezer
16:00 - 16:15 Plasenta dekolmanı: Öngörülebilir mi? Nasıl yönetilmeli?
Semih Tuğrul
16:00 - 16:15 Tartışma
16:15 - 16:30 İntrauterin fetal ölüm: Klinik yaklaşım ve takip eden gebelikte yönetim
Recep Has
16:15 - 16:30 HEMŞİRELİK PROGRAMI KAPANIŞ KONUŞMALARI
16:30 - 16:45 Tartışma    
SAATLER ANA SALON
10:00 - 11:15 İNFERTİLİTE-1
Oturum Başkanları:
Enis Özkaya, Kenan Sofuoğlu, Elif Tozkır
10:00 - 10:15 Over rezervi ve kalitesini arttırmak mümkün mü? Ekzozomun yeri
M. Bülent Tıraş
10:15 - 10:30 Endometrioziste İVF sonuçları
Tayfun Bağış
10:30 - 10:50 DET siklüslerde endometrium
Cem Çelik 
10:50 - 11:05 Azalmış over rezervinde PRP ve kök hücre uygulamalarında güncel veriler
Yiğit Çakıroğlu
11:05 - 11:15 Tartışma
11:15 - 11:45 KAHVE MOLASI
11:45 - 13:15 ONKOLOJİDE UTERUS-2
Oturum Başkanları:
Sadiye Eren, Fırat Ortaç, Mine Güray Uzun
11:45 - 12:00 Endometrium kanserinde fertilite koruyucu yaklaşımlar
Çağatay Taşkıran
12:00 - 12:15 Uterin sarkomların tanı ve yönetimi
Canan Kabaca Kocakuşak
12:15 - 12:30 Gestasyonel trafoblastik hastalıkların güncel yönetimi
Murat Api
12:30 - 12:45 Servikal preinvaziv lezyonlarda yönetim
Filiz Bilir
12:45 - 13:00 Serviks kanserinde evreye göre yönetim
Doğan Vatansever
13:00 - 13:15 Tartışma
13:15 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 15:15 UTERUS GÖRÜNTÜLEME VE YENİ TEKNOLOJİLER
Oturum Başkanları:
Ateş Karateke, Özay Oral, Abdülkadir Turgut
14:00 - 14:20 Jinekolojide uterusun ultrasonografik değerlendirilmesi
Sultan Seren Karakuş
14:20 - 14:40 Uterus transplantasyonu
Nasuh Utku Doğan
14:40 - 15:00 Müleryan agenezi ve neovajen
Fatih Şendağ
15:00 - 15:15 Tartışma
15:15 - 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 - 17:00 ASİSTAN OTURUMU
Oturum Başkanları:
Pınar Kumru, Murat Muhcu, Fisun Vural
15:45 - 16:00 Kanıta dayalı vajinal doğum yönetimi
Büşra Bucak
16:00 - 16:15 Kanıta dayalı sezaryen doğum yönetimi
Seda Pekcan
16:15 - 16:30 Kanıta dayalı postpartum kadının izlemi ve bakımı
Sezer Çetin
16:30 - 16:45 Kanıta dayalı cerrahide tromboemboli profilaksisi
Zeynep Sena Erakkaya
16:45 - 17:00 Tartışma
17:00 - 17:15 KAPANIŞ TÖRENİ

Önemli Tarihler