Kurs Program

SAAT SALON: Eğitim Salonu SAAT SALON: Zeynep Sultan Salonu

 

OVULASYON İNDÜKSİYON KURSU
Oturum Başkanları: Müstecep Kavrut, Müşerref Banu Yılmaz
  HİSTEROSKOPİ KURSU
Oturum Başkanları: Çetin Kılıçcı, Resul Karakuş
09.00-09.20 İnfertil çiftin değerlendirilmesi
Sunullah Soysal
09.00-09.20 Uterin anomali ve patolojilerin ultrasonografik tanısı
Önder Sakin
09.20-09.40 Uterus ve tüpleri hangi görüntüleme yöntemi ile değerlendirelim?
Çiğdem Yayla Abide
09.20-09.40 Uterin anomalilerin (septum, T-shaped, Y-shaped) cerrahi tedavisi
Çetin Kılıçcı
09.40-10.00 Oral ajanlarla ovulasyon indüksiyonu
Meryem Kürek Eken
09.40-10.10 Canlı Cerrahi: İlhan Şanverdi
10.00-10.20 Gonadotropinler ile ovulasyon indüksiyonu
Sadık Şahin
10.10-10.30 Uterin patolojilerin (polip, myom,sineşi) cerrahi tedavisi
Resul Karakuş
  10.30-11.00 Canlı Cerrahi: İlhan Şanverdi
    11.00-11.20 Komplikasyonların yönetimi
Özgür Aktaş
Sözel Bildiri Oturumu
Oturum Başkanları: Elif Tozkır, Habibe Ayvacı
11.20-12.00 Canlı Cerrahi: İlhan Şanverdi
12:30-12:35 S01 Ektopik Gebelik Tanısı Alan Hastaların Tedavi Sonrası Fertilite Oranlarının Değerlendirilmesi
Cansu Önal Kanbaş
   
12:35-12:37 Tartışma    
12:37-12:42 S02 Spontan Heterotopik Gebelik: Olgu Sunumu
Kemal Hansu
   
12:42-12:44 Tartışma    
12:44-12:49 S03 Adneksiyal Kitlelerin Malignite Kriterlerinin Belirlenmesinde Sonografik Morfolojik Parametreler Ve Renkli Doppler Ultrasound
Tamer Topaloğlu
   
12:49-12:51 Tartışma    
12:51-12:56 S04 Polikistik Over Sendromlu Hastalarda Kardiyovasküler Risk Belirtecinin Değerlendirilmesi: High Sensitive C-Reaktif Protein
Caner Topaloğlu
   
12:56-12:58 Tartışma    
12:58-13:03 S05 Sağ Uterin Arter Lokalizasyonunu Tamamen Kapatan Dev Myomda Total Laparoskopik Histerektomi Olgusu
Eralp Bulutlar
   
13:03-13:05 Tartışma    
13:05-13:10 S06 Is Fsh Receptor (Fshr) Polymorphism Associated With The İncreased Risk Of Aneuploidy? A Case Report
Pınar Gülşen
   
13:10-13:12 Tartışma    
13:12-13:17 S07 Should We Perform Colposcopic Evaluation On Hpv 51 Positive Patients With Normal Cytology?
Uğur Kemal Öztürk
   
13:17-13:19 Tartışma    
13:19-13:24 S08 Nadir Yerleşimli Primer Abdominal Gebeliğin Multidisipliner Yönetimi
Hale Çetin Arslan
   
13:24-13:26 Tartışma    
13:26-13:31 S09 Power Of Artificial Intelligence İn Preimplantation Genetic Testing
Ülkü Veranyurt
   
13:31-13:33 Tartışma    
13:33-13:38 S10 Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlığı Olan İnfertil Kadınlarda Umut ve Umutsuzluk
Yeliz Doğan Merih
   
13:38-13:40 Tartışma    
13:40-13:45 S11 İnfertilite Ve Etik
Aytül Sezer
   
13:45-13:47 Tartışma    
13:47-13:52 S12 Tüp Bebek Tedavisinde Yapay Zekâ Teknolojisinin Kullanımı
Mehlika Aslan
   
13:52-13:54 Tartışma    
13:54-13:59 S13 Incidence Of Endometriosis And Adenomyosis İn Women With Preeclampsia
Leyla Kaya
   
13:59-14:01 Tartışma    
14:01-14:06 S14 Tekrarlayan İmplantasyon Başarısızlıklarını Etkileyen Faktörler Ve Gelişmiş Yapay Zekâ Tedavisi
Sena Üngör
   
14:06-14:08 Tartışma    
14:08-14:13 S15 Endometriosis Odağında Basit Atipisiz Endometrial Hiperplazi
Ceren Canbey
   
14:13-14:15 Tartışma    
14:15-14:20 S16 Brca Gen Mutasyonu Ve Fertilite İle İlişkisinin Literatür Eşiliğinde Değerlendirilmesi
Ferah Kazancı
   
14:20-14:22 Tartışma    
14:22-14:27 S17 Çok Yüksek Ca 19-9 Saptanan Dermoid Kist İçerikli Torsiyone Over Vakası
Nurşen Kurtoğlu Aksoy
   
14:27-14:29 Tartışma    
14:29-14:34 S18 Son Dönem Jinekolojik Sorunlardan Biri Olan İstmoselin Tedavi Seçeneklerinden Laparoskopik İstmosel Rezeksiyonu Trik Noktaları
Ömer Ünal
   
14:34-14:36 Tartışma    
14:36-14:41 S19 Yardımcı Üreme Tekniklerinde Total Fertilizasyon Başarısızlığı
Yasemin Yüksel
   
14:41-14:43 Tartışma    
14:43-14:48 S20 Postmenopozal Tuboovarian Abse Rüptürü; Olgu Sunumu
Cemile İlhan
   
14:48-14:50 Tartışma    
14:50-14:55 S21 İnfertil Çiftlerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İrdelenmesi
Melike Dişsiz
   
14:55-14:57 Tartışma    
14:57-15:02 S22 Gebelikte Kusma Ve Karın Ağrısının Nadir Bir Nedeni
Gizem Elif Dizdaroğulları
   
15:02-15:04 Tartışma    
15:04-15:24 KAHVE MOLASI    
15:24-15:29 S23 İnfertilitenin Çiftlerde Cinsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisi
Beyzanur İşbay
   
15:29-15:31 Tartışma    
15:31-15:36 S24 İnfertilitenin Çiftler Üzerindeki Psikososyal Etkileri Ve Hemşirelik
Dilek Bingöl
   
15:36-15:38 Tartışma    
15:38-15:43 S25 Tıbbi Ve Sosyal Nedenler İle Kadınlarda Fertilitenin Korunması
Sevilay Aydın
   
15:43-15:45 Tartışma    
15:45-15:50 S26 Covid-19 Pozitifliği Nedeniyle İnfertilite Tedavisi İptal Edilen Kadın Ve Erkeklerin Deneyimleri
Merve Şen
   
15:50-15:52 Tartışma    
15:52-15:57 S27 Laparaskopik Giriş Transumblical Kord
Nazlı Aylin Vural
   
15:57-15:59 Tartışma    
15:59-16:04 S28 İnfertil Çiftlerde Alternatif Ve Tamamlayıcı Tedavi Yaklaşımları Ve Hemşirelik
Esra Gökdağ Balcı
   
16:04-16:06 Tartışma    
16:06-16:11 S29 Sentinel Lymph Node Mapping İn Endometrial Cancer With Methylene Blue
Esra Keleş
   
16:11-16:13 Tartışma    
16:13-16:18 S30 Kisspeptin Ve Endometriyal Polip İlişkisi
Şeyma İlayda Paltacı
   
16:18-16:20 Tartışma    
16:20-16:25 S31 Intravenous Leiomyomatosis With Intracardiac Extension: An Extremely Rare Case
Pınar Birol İlter
   
16:25-16:27 Tartışma    
16:27-16:32 S32 Comparison of perinatal outcomes of IVF pregnancies with donor oocytes and autologous oocytes
Lutfiye Uygur
   
16:32-16:34 Tartışma    
16:34-16:39 S33 1991'den 2020'ye kadar olan gebe uterin torsiyon vakalarının incelemesi
Sultan Can
   
16:39-16:41 Tartışma    
ÖNEMLİ TARİHLER